Kas ką daro

Signatarai ir jų genealogijos tyrėjai

Signatarų pavardės išrikiuotos abėcėline tvarka. Nurodytos tyrėjų pavardės ir kontaktai. Pastebėję trūkumus ar netikslumus, prašome pranešti tinklaraštininkei Audronei Musteikienei

Signataras Tyrėjas, el.paštas Pastabos
   
Banaitis, Saliamonas Ramunė Juknienė
Basanavičius, Jonas  Aidas Baškys Kas galėtų padėti? Sako, nesusidoros...
Biržiška, Mykolas  KazysTracevskis Nebaigta
Bizauskas, Kazimieras  Vidimantas  Kučas
Dovydaitis, Pranas  Sigita Gasparavičienė Janina Leonavičienė-Paplauskaiė pažįsta anūką
Kairys, Steponas  Remigijus Bimba, Gediminas Grina, Alvydas Žarskus
Klimas, Petras  Irena Makauskytė
Malinauskas, Donatas  Rūta Bukauskaitė 
Mironas, Vladas  Vidimantas  Kučas
Narutavičius, Stanislovas  Sigita Gasparavičienė Mindaugas Norkus, jis prosenelės pusbrolis
Petrulis, Alfonsas  Vidimantas  Kučas
Smetona, Antanas  Vilius Botyrius
Smilgevičius, Jonas  Sigita Gasparavičienė
Staugaitis, Justinas Lana Mahoney Padaryta
Stulginskis, Aleksandras  Aidas Baškys
Šaulys, Jurgis  Vladislovas Jonikas
Šaulys, Kazimieras  Vladislovas Jonikas
Šernas, Jokūbas  Laimonas Gryva Padaryta (tinklapyje bus papildyta)
Vailokaitis, Jonas 
Vileišis, Jonas  Saulius Žaldokas, Vidmantas  Kučas?
   
Genealoginių schemų braižymas ir
medžiagos patalpinimas
Audronė Musteikienė